Vòi phun tia Comet

Liên hệ

– Vòi phun sủi Comet là loại phun tia, vòi phun không ảnh hưởng bởi mực nước.

– Vòi phun cho cột nước cao từ 0,25-12m.

– Vòi phun Komet  xuất xứ – CHLB Đức.Thông số kỹ thuật Comet 3-5T – Comet 15-17T.