Vòi phun Aerating Jet

Liên hệ

– Vòi phun sủi Aerating Jet là vòi phun ảnh hưởng bởi mực nước – Vòi phun cho cột nước cao từ 1,0-20m. – Vòi phun Aerating Jet xuất xứ – Ấn Độ.Thông số kỹ thuật.