Tủ Điện Công Nghiệp Ngoài Trời

Liên hệ

Tủ Điện Công Nghiệp Ngoài Trời :

  • Bảo vệ các thiết bị đóng cắt, các thiết bị điều khiển, tụ bù, MCB… bên trong.
  • Chịu trách nhiệm phân phối điện cho toàn bộ máy móc, thiết bị ở công trình, hạn chế những sự cố, rủi ro có thể xảy ra.
  • Đảm bảo an toàn cho người sử dụng điện, cách ly họ với những thiết bị mang điện.