Lắp Tủ Điện Công Nghiệp

Liên hệ

1.Lập sơ đồ phân bổ các thiết bị cùng nguyên lý hoạt động của chúng

2. Khảo sát giá thành của các loại vật liệu, thiết bị

3. Mua vỏ tủ điện phù hợp với kích thước để chứa những thiết bị điện đã mua

4. Lắp đặt, sắp xếp các bộ phận lên bảng điện

5. Đấu dây điện