Chính sách vận chuyển

Tùy vào công trình dự án mà Công ty TNHH Công Nghệ Giải Trí Nước  hỗ trợ vận chuyển sao cho phù hợp và hợp lý với mục đích hài lòng khách hàng