Tủ Điện Công Nghiệp Nhỏ

Liên hệ

Tủ Điện Công Nghiệp Nhỏ

Tủ điện công nghiệp nhỏ được dùng làm nơi lắp đặt và bảo vệ cho các thiết bị đóng cắt điện và thiết bị điều khiển, và là nơi đấu nối, phân phối điện cho công trình, đảm bảo cách ly những thiết bị mang điện với người sử dụng điện trong quá trình vận hành.