Vòi phun nước tạo màng hình nấm

Liên hệ

– Vòi phun tạo màng hình nấm là loại vòi phun không ảnh hưởng bởi mực nước. – Vòi phun cho cột nước cao từ 0,2-5,5m. Đường kính tỏa 0,5-1,2m – Vòi phun tạo màng hình nấm xuất xứ – Việt Nam.Thông số kỹ thuật