Vòi phun sủi Schaumsprudler 35-10E

Liên hệ

– Vòi phun sủi Schaumsprudler là loại phun sủi bọt trắng không ảnh hưởng bởi mực nước. – Vòi phun cho cột nước cao từ 0,25-10m. – Vòi phun Schaumsprudler xuât xứ – CHLB Đức.Thông số kỹ thuật Schaumsprudler 35-10E – Schaumsprudler75-20T.