Vòi phun tạo hình cây thông Cascade

Liên hệ

– Vòi phun Cascade xuât xứ – CHLB Đức.Thông số kỹ thuật Cascade 50T – Cascade 130T. – Vòi phun Cascade xuât xứ – Ấn Độ.Thông số kỹ thuật Cascade Jet CJ12- Cascade Jet CJ75 – Ngoài ra vòi phun Cascade xuất xứ – Việt Nam, Trung Quốc.Thông số kỹ thuật Cascade N103-075 – Cascade N103-300