Bộ phun Jumping Jet Trung Quốc

Liên hệ

– Vòi phun Jumping Jet -Trung Quốc. – Phun xa từ 1,5- 5,0m, Phun cao từ 1,5-3,0m. – Lưu lượng từ 2-8m3/h. – Cột áp từ 5-18m. – Toàn thân thép không rỉ 304