Vòi phun G880 Hunter

Liên hệ

Các giải pháp tối ưu cho TTS trung cấp Golf Ứng dụng G800 Dòng rotor là đáng tin cậy và hiệu quả biểu diễn tầm trung mà cung cấp phân phối vượt trội với một loạt các khả năng lưu lượng và bán kính. Họ có sẵn trong một loạt các cấu hình TTS và DIH. công nghệ TTS cấp bằng sáng chế cho phép cho từng yếu tố ích của rotor được truy cập thông qua đầu. Cơ khí và điện, lớn và nhỏ, bạn có thể tới mọi thành phần mà…