Đài phun nước cho nhà hàng

Liên hệ

Đặc điểm: Là những mẫu đài phun nước nghệ thuật trong nhà, sân vườn, tiểu cảnh…trang trí cho khuôn viên nhà hàng, khách sạn

Cấu tạo: Hệ thống bể chứa, Hệ thống vòi phun, Hệ thống bơm chìm, Hệ thống tủ điện (Hệ thống ánh sáng, Hệ thống âm thanh có thể bao gồm)

Không gian sử dụng: Thường sử dụng tại các không gian như trong nhà, ngoài trời, sân vườn, khu vực sảnh, cổng chính…